XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników

Konferencja odbędzie się w Łodzi, w dniach: 7-10 lipca 2015 r.

Temat wiodący konferencji to „Problemy geotechniczne i środowiskowe na terenach zurbanizowanych”

  • Pobierz PDF
  • Wyślij e-mailem
Skontaktuj się z nami

Kalendarz wydarzeń