XIV Konferencja Nowoczesne Technologie w Chirurgii Naczyniowej – Sympozjum „Wpływ cukrzycy na choroby naczyń”

Członkowie Komitetu Naukowego będąc znakomitymi fachowcami
w dziedzinie chorób naczyniowych i cukrzycy postanowili zorganizować interdyscyplinarne sympozjum dotyczące bezpośrednich i pośrednich zależności występujących między tymi chorobami. Celem Sympozjum jest również zapoznanie diabetologów, chirurgów naczyniowych oraz lekarzy innych specjalizacji o zależnościach jakie występują między tymi dwoma stanami chorobowymi  i jaki wpływ ma: zapobieganie, rozpoznanie, diagnostyka, stany pooperacyjne i rehabilitacja na leczenie tych chorób.

 

Sympozjum będzie doskonałą płaszczyzną do wymiany doświadczeń, poglądów oraz uzyskania dodatkowej wiedzy przez diabetologów z zakresu chorób naczyniowych i przez chirurgów naczyniowych z zakresu leczenia cukrzycy.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli ośrodków naukowych
i dydaktycznych,  klinik i szpitali, chirurgów naczyniowych, diabetologów, lekarzy innych specjalizacji,  lekarzy rodzinnych, POZ, NZOZ, ośrodków zdrowia, prywatnej praktyki lekarskiej,  firm farmaceutycznych, producentów urządzeń i sprzętu medycznego związanego z diagnostyką, zabiegami operacyjnymi, leczeniem przed i pooperacyjnym oraz rehabilitacją.

Przedmiotowe pismo jest pierwszą informacją w celu:

1.zgłoszenia referatów

2.deklarowania gotowości uczestnictwa producentów w prezentacji
i promowaniu wyrobów w trakcie obrad oraz w formie wystawowej.

Termin zgłaszania konspektów referatów nie dłuższych niż dwie strony A4, czcionka Times New Roman, 12 pkt., upływa z dniem 30 kwietnia 2015r.

Termin zgłaszania produktów – udział w wystawie upływa z dniem 15 maja 2015r. Formularze zgłoszeń stanowią załączniki do przedmiotowego pisma.

  • Pobierz PDF
  • Wyślij e-mailem
Skontaktuj się z nami

Kalendarz wydarzeń