Wydarzenia

17-10-2014

V SYMPOZJUM pt. „ Postępy w położnictwie i ginekologii”

V Sympozjum " Postępy w położnictwie i ginekologii" odbywać się będzie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz we współpracy z Europejskim Towarzystwem Ginekologicznym. Miejscem spotkania będzie Łodź w dniach 17-18.10.2014 r.(hotel Double Tree by Hilton)

17-10-2014

Targi Mobilnych Technologii MOBICON

Targi MOBICON skierowane są do użytkowników mobilnych technologii. Gromadzą one producentów, dystrybutorów urządzeń mobilnych, twórców aplikacji mobilnych oraz ich użytkowników. Wydarzenie poświęcono zagadnieniom związanym z efektywnym wykorzystaniem technologii mobilnych zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

16-10-2014

III Międzynarodowa konferencja naukowa „Kultura Czytelnicza Młodego Pokolenia”

III Międzynarodowa konferencja naukowa ?Kultura czytelnicza młodego pokolenia? to kolejne z cyklu spotkanie badaczy i praktyków z całego świata, to forum wymiany myśli, na którym prezentowany jest aktualny stan badań kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz dobre praktyki w zakresie jej krzewienia. Międzynarodowy wymiar konferencji ułatwia globalne spojrzenie na zagadnienia będące jej przedmiotem i umożliwia wymianę refleksji, spostrzeżeń i doświadczeń. Organizatorami konferencji są Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Miasta Łodzi. Współpraca instytucji akademickiej z placówką o profilu historyczno-edukacyjnym inspiruje do połączenia dyskursu teoretycznego z prezentacją dobrych praktyk nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów i edukatorów.

16-10-2014

II Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych

Międzynarodowe Targi Łódzkie organizują II edycję Targów Technicznych Wyrobów Włókienniczych oraz, wspólnie z Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, Konferencję Technicznych i Specjalnych Wyrobów Włókienniczych INNOVATEX 2014. Wydarzenia odbędą się w Łodzi w hali Expo-Łódź.

16-10-2014

Wizyta Profesora Rogera N. Strange, University of Sussex, w Łodzi - Problematyka ekonomii międzynarodowej i biznesu międzynarodowego, w tym zagranicznych inwestycji bezpośrednich

Katedra Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego wraz ze Stowarzyszeniem Lifelong Learning mają zaszczyt zaprosić Państwa na wykłady Profesora Rogera Strange z University of Sussex w Brighton.

15-10-2014

Fashion: Model and Readers. On the Iconic Representations in Culture

Department of Theory of Literature in the Institute of Contemporary Culture at the University of Lodz and Department of Fashion Design at the Strzeminski Academy of Fine Arts are glad to invite for an international conference 'Fashion: Model and Readers'. The main goal of this multidisciplinary academic event is to merge theoretical and practical views on fashion, textuality and femininity.

13-10-2014

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Środowisko przyrodnicze a rozwój

Konferencja „Środowisko przyrodnicze a rozwój" odbędzie się w dniach 13-15 października 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego.

09-10-2014

Konferencja Magna Carta. Nasze wspólne dziedzictwo wolności. Perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej. Konferencja pod patronatem Królowej Elżbiety II

The Alexis de Tocqueville Centre for Political and Legal Thought, Faculty of Law and Administration, University of Łódź, Łódź, Poland, will contribute to the international efforts to commemorate the legacy of the Magna Carta. In October of 2014, it will hold a conference entitled „Magna Carta. Our Common Heritage of Freedom. Central & East European Perspectives”. The conference will summon historians and legal historians from Hungary, the Czech Republic, Poland, Ukraine, Belarus and Lithuania as well as Britain itself.

Skontaktuj się z nami

Kalendarz wydarzeń