Wydarzenia

06-11-2014

Odpowiedzialność medyczna w Polsce i we Francji (polsko-francuskie spojrzenie na odpowiedzialność medyczną) – konferencja

Wszystkich zainteresowanych problematyką prawa medycznego zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji "Odpowiedzialność medyczna – porównanie regulacji prawnych we Francji i w Polsce" zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Prawa, Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu François Rabelais w Tours, w ramach polsko-francuskiego programu wymiany osobowej naukowców „Polonium".

06-11-2014

"I Ogólnopolska konferencja- Teoretyczne i metodologiczne problemy badań tekstów pisanych"

6-7 listopada 2014, Łódź: I Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cyklu Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane "Teoretyczne i metodologiczne problemy badań tekstów pisanych"

06-11-2014

Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa.

Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa dla projektantów dróg, mostów i infrastruktury drogowej, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi w danych regionach.

06-11-2014

„Postępowanie arbitrażowe”

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wraz z Katedrą Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji „Postępowanie arbitrażowe”.

06-11-2014

„Przemysłowa rewolucja – skuteczne obniżanie kosztów eksploatacji zakładu produkcyjnego”

Cykl konferencji „Przemysłowa rewolucja – skuteczne obniżanie kosztów eksploatacji zakładu produkcyjnego” organizowane przez Spółkę Multitrain to konferencje, których celem jest wymiana doświadczeń oraz szerzenie wiedzy na temat optymalizacji zużycia energii.

06-11-2014

"Teoretyczne i metodologiczne problemy badań tekstów pisanych"

Zapraszamy na I ogólnopolską konferencję naukową na temat teoretycznych i metodologicznych problemów badania wypowiedzi pisemnych, traktowanych jako świadectwa zjawisk i procesów społecznych i kulturowych. Konferencja otwiera cykl spotkań pod tytułem Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane.

05-11-2014

„Problemy i perspektywy organizacji i zarządzania w społeczeństwie ryzyka”

Celem seminarium jest stworzenie platformy wymiany poglądów na temat problemów i perspektyw w zarządzaniu w ujęciu globalnym i lokalnym, jakie przed teoretykami i praktykami stawia społeczeństwo ryzyka.

05-11-2014

Ogólnopolskie Forum „Bezpieczna Maszyna”

Elokon Polska oraz Panasonic Electric Works we współpracy z Instytutem Automatyki PŁ i łódzkim oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Forum „Bezpieczna Maszyna”.

Skontaktuj się z nami

Kalendarz wydarzeń