Wydarzenia

02-03-2016

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Być w mniejszości, być mniejszością"

Sformułowane w tytule konferencji zagadnienie mniejszości rozumiemy szeroko — w znaczeniu wszelkiej zmajoryzowanej odrębności (narodowej, etnicznej, wyznaniowej, parlamentarnej, seksualnej, światopoglądowej etc.), uchwyconej w relacji do grupy dominującej. Za inspirujące uważamy zwłaszcza Deleuzjańsko-Guattariańskie zdefiniowanie pojęcia, nie rezygnujemy jednak z metodologicznego wielogłosu — z uwzględnienia kategorii i perspektyw, jakie w odniesieniu do interesującej nas problematyki wypracowały teorie: post-kolonialna, nowy historyzm, multikulturalizm, krytyka feministyczna i gender studies, inne.

06-02-2016

Warsztaty Niewydolności Serca

Program warsztatów obejmuje sesje edukacyjne i warstwowe poświęcone współczesnym osiągnięciom kardiologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych perspektyw diagnostyki i terapii niewydolności serca, Warsztaty będą okazją do spotkania z wybitnymi specjalistami – krajowymi ekspertami w niewydolności serca.

16-12-2015

Aktualne Problemy Ekonomiczne i Społeczne CESTIC2015

Konferencja Aktualne Problemy Ekonomiczne i Społeczne CESTIC2015 odbędzie się w dniach 16-18 grudnia 2015r. w Łodzi, na Wydziale Zarządzania UŁ oraz w Warszawie, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych.

Skontaktuj się z nami

Kalendarz wydarzeń