VIII Konferencja Łódź: Kultura i Turystyka - w kręgu wydarzeń

VIII Ogólnopolska Konferencja "Kultura i Turystyka - w kręgu wydarzeń" odbędzie się w dniach 28-29 października 2014 roku w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

Organizatorem jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego. Natomiast głównymi partnerami są:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
Organizacja Public Relations Image Group

VIII Ogólnopolska Konferencja Kultura i Turystyka - w kręgu wydarzeń

Wydarzenia zarówno dla kultury jak i turystyki stanowią nieodłączny element funkcjonowania. Są magnesem przyciągającym nie tylko miłośników kultury, ale także turystów. Wśród wydarzeń znajdują się zarówno te znane na całym świecie (megawydarzenia, wydarzenia wyróżniające) jak i lokalne organizowane dla mniejszych grup uczestników. Powodem zainteresowania nimi może być fakt, że zarówno na rynku kultury jak i turystyki występuje bardzo duże zróżnicowanie tego rodzaju przedsięwzięć począwszy od wydarzeń stircte kulturalnych takich jak koncerty, festiwale (muzyczne, filmowe, teatralne), wystawy poprzez wydarzenia folklorystyczne, rekonstrukcje historyczne na wydarzeniach sportowych kończąc. Różnorodność tematyczna wydarzeń idzie        w parze ze zróżnicowaniem ich rangi (międzynarodowe, krajowe, regionalne), skali  (masowe, niszowe), form organizacyjnych (festiwale, wystawy, imprezy plenerowe, kameralne itp.) czy cykliczności (cykliczne, jednorazowe).

Między kulturą a turystyką można zaobserwować wyraźne dwustronne relacje, bowiem organizacja wydarzeń kulturalnych sprzyja rozwojowi różnych form turystyki, natomiast rozwój turystyki sprzyja przygotowywaniu nowych ofert, wśród których ważne miejsce zajmują wydarzenia. Relacjom tym poświęcona będzie tegoroczna edycja konferencji, której istotnym elementem będzie dyskusja i wymiana poglądów na temat roli wydarzeń w kształtowaniu współczesnej turystyki (turystyka eventowa), a w szczególności produktów turystycznych wykorzystujących ten rodzaj atrakcji.

Podczas konferencji szczegółowej analizie zostaną poddane przede wszystkim:

międzynarodowe i polskie wydarzenia kulturalne oraz ich wykorzystanie przez turystykę
aktualne trendy w tematyce  i sposobach organizacji wydarzeń
potencjał i rola obiektów (zabytkowych, poprzemysłowych, sportowych i innych) oraz przestrzeni w organizacji wydarzeń kulturalnych i turystycznych
wydarzenia  oraz ich znaczenie w promocji turystycznej kraju
znaczenie i konsekwencje (społeczne, ekonomiczne i inne) wydarzeń dla instytucji, miejscowości, regionów czy krajów

Powiązane miejsca:

  • Pobierz PDF
  • Wyślij e-mailem
Skontaktuj się z nami

Kalendarz wydarzeń