Rośnie liczba spotkań w Łodzi

W 2014 roku w Łodzi zorganizowano 1230 różnych wydarzeń, w tym przykładowo: 646 to konferencje i kongresy, 402 zjazdy korporacyjne, 151 spotkania motywacyjne oraz 31 imprez targowych. 526 spotkań miało zasięg ogólnopolski, a 179 międzynarodowy. Wzrosła także liczba spotkań lokalnych. Ogółem we wszystkich wydarzeniach udział wzięło ponad 185 tys. osób.

W badaniach Łódź Convention Bureau przeanalizowano ogólną liczbę spotkań w podziale na cztery kategorie: wydarzenia korporacyjne, konferencje/kongresy, wydarzenia motywacyjne, targi. Wynika z niego, że większość, bo 53 proc., stanowią konferencje i kongresy, których łącznie odbyło się 646. Najmniej – tylko 3 proc. – to targi.

Zdecydowaną większość wśród grup stanowiły te pochodzące z Polski - ogólnopolskie – 43 proc., co można wiązać z centralnym położeniem miasta na mapie kraju, lokalne – 26 proc. oraz wojewódzkie – 17 proc. Grupy międzynarodowe stanowiły jedyne 15 proc., jednak patrząc na wyniki ubiegłorocznego badania widać, że jest tendencja wzrostowa. W 2013 roku grupy spoza Polski stanowiły tylko nieco ponad 6 proc.

Analiza objęła również podział grup ze względu na przedmiot zainteresowania, czyli branże, czy dziedziny nauki, jakich spotkanie dotyczyło. Większość stanowiły spotkania o tematyce ekonomiczno-politycznej (27 proc.), na kolejnych miejscach uplasowały się z podobnym udziałem procentowym branże techniczna i medyczna (odpowiednio 23 proc. i 21 proc.). Najmniejszy udział miały spotkania poświęcone naukom humanistycznym oraz te o tematyce informatyczno-komunikacyjnej (odpowiednio 17 i 12 proc.).

Organizatorzy na miejsce spotkań i konferencji zdecydowanie najczęściej wybierali hotel (prawie 86 proc.). Drugie miejsce w tym zestawieniu mają obiekty lub sale na specjalne wydarzenie (11,4 proc.).

źródło: http://www.horecanet.pl/Rosnie-liczba-spotkan-w-Lodzi,wiadomosc,28,maj,2015.aspx

  • Pobierz PDF
  • Wyślij e-mailem
Skontaktuj się z nami

Kalendarz wydarzeń