Promocja idei EXPO

W dniach 12 - 18 stycznia na pięciu wydziałach łódzkich uczelni odbędzie się cykl spotkań naukowych na temat EXPO. W ramach tych spotkań do Łodzi zostali zaproszeni specjalni goście z Mediolanu i Lizbony, którzy byli organizatorami EXPO w swoich miastach.
- Cykl spotkań ma na celu przybliżenie idei EXPO łódzkiemu środowisku naukowemu. Będą poruszane tematy związane z gospodarką przestrzenną, urbanistyką, promocją zagraniczną i zarządzaniem - powiedziała na briefingu prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
Starania o organizację międzynarodowej wystawy to świetny moment na przedstawienie idei EXPO, jak również nawiązanie nowych stosunków gospodarczych i partnerskich w biznesie.
Zaangażowanie świata nauki w proces przygotowawczy na pewno da pozytywny impuls w tworzeniu odpowiednich warunków do tego typu przedsięwzięcia.
Ostatnia wystawa podczas EXPO w Mediolanie była świetnym miejscem do promowania i zachęcania do inwestowania zagranicznego kapitału w mieście i kraju.

  • Pobierz PDF
  • Wyślij e-mailem
Skontaktuj się z nami

Kalendarz wydarzeń