Podsumowanie spotkania w Hali Expo-Łódź

Zorganizowane spotkanie poprzedziła konferencja prasowa, w której udział wzięli przedstawiciele Prezydent Krzyszof Piątkowski, Łódź Convention Bureau, Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi oraz Gość z Region Stuttgart Convention Bureau, Pani Anne Demuth. Część merytoryczną spotkania rozpoczął Pan Prezydent Krzysztof Piątkowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę convention bureaux w promowaniu miast. Następnie ze swoją prezentajcą podsumowującą realizację projketu "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi" wystąpiła Anna Mokrosińska, kierownik Łódź Convention Bureau. Ciekawy głos w dyskusji zabrali zaproszeni Goście ze Stuttgart Convention Bureau oraz Poznań Convention Bureau, dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem w zakresie promocji turystyki biznesowej. Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli łódzkiej branży hotelowo-konferencyjnej zakończył przeprowadzone spotkanie, dając możliwość poznania opini łódzkiej branży MICE na temat modelu funkcjonowania i celów, jakie powinno przed sobą postawić ŁCB i tym samym stając się doskonałym podsumowaniem dotychczasowej pracy. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć Łodzi autorstwa Pawła Augustyniaka.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

Powiązane miejsca:

  • Pobierz PDF
  • Wyślij e-mailem
Skontaktuj się z nami

Kalendarz wydarzeń