Ogólnopolska Gala Sportu Akademickiego 2015

Akademicki Związek Sportowy każdego roku dokonuje podsumowania najlepszych osiągnięć sportowych w zakresie sportu wyczynowego jak i w zakresie sportu powszechnego podczas ogólnopolskiej Gali Sportu Akademickiego. W ramach podsumowania efektów pracy  wszystkich osób związanych z szeroko pojętym rozwojem sportu akademickiego wręczane są wyróżnienia dla najlepszych zawodników, uczelni, trenerów oraz organizatorów wydarzeń z kalendarza AZS.

Organizacja tegorocznej Gali Sportu Akademickiego została powierzona Politechnice Łódzkiej oraz Klubowi Uczelnianemu AZS Politechniki Łódzkiej. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Prorektor ds. edukacji Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak. Część oficjalna wydarzenia, na którym zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia odbędzie się w EC1 Miasto Kultury w piątek 23 października o godzinie 18:00.

W programie wydarzeń towarzyszących Gali Sportu Akademickiego jest również Konferencja „Aktywność Fizyczna Studentów”, podczas której zostaną omówione najważniejsze problemy dotyczące wychowania fizycznego studentów,  organizacja szkolenia sportowego w szkołach wyższych, a także propozycje związane z upowszechnianiem aktywności fizycznej w tym środowisku. Konferencja odbędzie się w obiekcie SDS Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 3a, a do udziału w tym seminaryjnym spotkaniu zaproszono kierowników Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Prezesów Klubów Uczelnianych AZS wszystkich uczelni, na których działa Akademicki Związek Sportowy. Początek Konferencji 11:00.

 

Więcej informacji na stronie: www.azs.p.lodz.pl

Powiązane miejsca:

  • Pobierz PDF
  • Wyślij e-mailem
Skontaktuj się z nami

Kalendarz wydarzeń