O projekcie UE

Projekt pn. Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi

Umowa nr UDA-RPLD.03.02.00-00-064/13-00 o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Marketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych.

 

Opis: W wyniku wdrożenia projektu zostaną wypracowane narzędzia ułatwiające przyszłym zainteresowanym organizatorom spotkań, imprez, kongresów i konferencji poznanie możliwości organizacyjnych lokalnych obiektów, ich walorów technicznych, obecnego przeznaczenia i dostępności. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez m.in. opracowanie bazy informacyjnej w postaci wielojęzycznego serwisu internetowego dotyczącego turystyki biznesowej w Łodzi, wydanie katalogu, organizacje spotkań łódzkiej branży MICE oraz PCO, organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy, przeprowadzenie kampanii promocyjnych      w nowych mediach, prezentacje Łodzi podczas największych targów turystyki biznesowej takich jak np. EIBTM czy IMEX.

Czas realizacji: lipiec 2013r. – kwiecień 2015r.
Całkowita wartość projektu: 1 173 930,00 pln
Wartość dofinansowania z UE: 997 840,50 pln (85%)
Wkład własny UMŁ:  176 089,50 pln (15%)

Efekt: Celem działań promocyjnych w obszarze turystyki biznesowej będzie wzmocnienie zainteresowania Łodzią jako atrakcyjnym celem podróży biznesowych, a przede wszystkim jako miejscem realizacji dużych spotkań, wydarzeń korporacyjnych, kongresów i konferencji a także popularnym kierunkiem dla podróży motywacyjnych.

  • Pobierz PDF
  • Wyślij e-mailem
Skontaktuj się z nami

Kalendarz wydarzeń