Nowe trendy w naukach inżynieryjnych

Konferencja ma na celu określenie jaki wpływ mają młodzi naukowcy na rozwój polskiej nauki oraz określenie barier jakie stawia rzeczywistość.

Udział w konferencji daje możliwość:

- integracji środowiska naukowego, spotkania się i dyskusji przedstawicieli świata nauki;

- stworzenia warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami;

- podzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych;

- zaprezentowania badań własnych przed społecznością młodych naukowców;

- zaprezentowania ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk;

- propagowania możliwości łączenia Nauki i Biznesu;

- propagowania aktywności naukowej młodych doktorów (możliwość dodatkowych zadań w trakcie konferencji np:  komitet naukowy);

-propagowania innowacyjnego projektu: Docieramy z badaniami naukowymi do firm.

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.creativetime.pl/konferencje.html

Powiązane miejsca:

  • Pobierz PDF
  • Wyślij e-mailem
Skontaktuj się z nami

Kalendarz wydarzeń