Konferencja Ogólnopolska „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: współczesne oblicza edukacji”

Exante TC zaprasza do udziału w: Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: współczesne oblicza edukacji” 4 czerwiec 2016 – Łódź, 9.00-19.00 CEL KONFERENCJI Dyskusja i prezentacja osiągnięć w zakresie kształtu i efektywności współczesnej edukacji na poziomie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Celem konferencji jest popularyzacja wiedzy na temat wielorakich perspektyw w wychowaniu i kształceniu dzieci, edukacji środowiska rodzinnego, uwarunkowań integrujących i dezintegrujących proces wychowawczy i dydaktyczny. ADRESACI KONFERENCJI: Na konferencję zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów; przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, reprezentantów praktyki gospodarczej oraz środowiska biznesu. CENA: 290 lub 125 zł brutto OPŁATA KONFERENCYJNA ZAWIERA: czynny lub bierny udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwę kawową, obiad, elektroniczną recenzowaną publikację pokonferencyjną w formie monografii (język polski: 4 pkt MNiSW, język angielski: 5 pkt MNiSW). Zakres tematyczny konferencji i publikacji pokonferencyjnej, m.in.: Deficyty rozwojowe Diagnoza potrzeb możliwości dziecka Edukacja alternatywna, antypedagogika Edukacja ruchowa Globalizacja a edukacja Media w edukacji Metodyka i projektowanie edukacji Problemy wychowawcze w przedszkolu i szkole Programy i podręczniki szkolne Psychologia rozwojowa i wychowawcza Role i zadania nauczyciela Rozwój psycho-fizyczny dziecka Terapia pedagogiczna Współprac z rodzicami Zabawa w przedszkolu i szkole Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Zarządzanie placówką oświatową Zasady pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej

Data: 

4 czerwca 2016

Miejsce konferencji:

Kasprzaka 7/9, Łódź

Cena:

125-290 pln

Zgłaszanie uczestnictwa biernego:

Wcześniejsza rejestracja uczestników: Tak

14.05.2016

Zgłaszanie uczestnictwa czynnego:

14.05.2016

Kontakt do organizatorów:

  • SPRAWY NAUKOWE - dr Klaudia Pujer, kontakt: tel. 606 168 165, e-mail: konferencje@exante.com.pl
  • SPRAWY ORGANIZACYJNE - jw., kontakt: jw.

Więcej informacji:

exante.com.pl/konferencje-lodz/

 

  • Pobierz PDF
  • Wyślij e-mailem
Skontaktuj się z nami

Kalendarz wydarzeń