Konferencja: Vom Gipfel der Alpen… Dramat i teatr szwajcarski XX i XXI wieku

Vom Gipfel der Alpen… Dramat i teatr szwajcarski XX i XXI wieku to ósma międzynarodowa konferencja z cyklu poświęconego europejskiemu dramatowi / teatrowi współczesnemu, realizowanego wspólnie przez jednostki Wydziału Filologicznego UŁ we współpracy z partnerami zagranicznymi. Konferencja, na którą zapraszamy w czerwcu 2016 poświęcona będzie specyfice dramatu i teatru szwajcarskiego od początku XX wieku. Przywołując słowa Théodore’a Jouffroya: „Vom Gipfel der Alpen gleicht die Schweiz einem Garten, vom Gipfel des Denkens gleicht die Geschichte einer Erzählung”, zapraszamy do wspólnego dookreślania obrazu dramatu i teatru szwajcarskiego. Celem konferencji jest przede wszystkim wyjście poza obiegowe postrzeganie tej twórczości, ograniczone zazwyczaj do ruchu dada oraz pisarstwa Friedricha Dürrenmatta i Maxa Frischa, czy też do inscenizacji Christopha Marthalera. Proponujemy następujące perspektywy badawcze: dramat i teatr szwajcarski w kontekście lokalnej historii i kultury; formy zaangażowania w dramacie i teatrze szwajcarskim; obecność szwajcarskich autorów i twórców teatralnych w teatrze europejskim i światowym; szwajcarskie techniki dramatopisarskie wobec współczesnych przemian gatunkowych; recepcja dramatu i teatru szwajcarskiego w Polsce. Mamy nadzieję, że wspólna refleksja pozwoli przybliżyć spektrum twórców w teatrze polskim i europejskim znanych słabo lub w ogóle nieobecnych, m.in. Wernera Johannesa Guggenheima, Ursa Odermatta, Christine Rinderknecht, Giseli Widmer i Ursa Widmera, Thomasa Hürlimanna, Matthiasa Zschokke, czy coraz silniej obecnych autorów młodszej generacji: Lukasa Bärfussa, Reto Fingera, Lorenza Langeneggera, Darje Stocker i innych. Zapraszamy uczestników konferencji do podjęcia dyskusji koncentrującej się np. wokół funkcji dramatu w ramach tzw. Heimatliteratur, stosunku dramatopisarzy szwajcarskich do głoszonej po 1933 koncepcji „duchowej obrony kraju”, dramatu jako narzędzia krytyki idyllicznego mitu Szwajcarii, także jako ważnego medium w dyskusji na tematy istotne dla współczesnego zglobalizowanego społeczeństwa. Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na swoiste uwarunkowania rozwoju dramatu szwajcarskiego, który – mimo częściowej wspólnoty językowej – został ukształtowany przez inne nurty umysłowe i tendencje estetyczne niż dramat w Niemczech i Austrii. Program konferencji obejmie zatem także autorów piszących w języku francuskim (np. A. Cohen, R. Morax), włoskim, retoromańskim. Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić do poświęcenia uwagi rozwojowi teatru w Szwajcarii – wkładowi twórców w reformę teatru na początku XX wieku; roli, jaką odegrała Szwajcaria jako miejsce migracji autorów i artystów teatru po roku 1933; powojennym poszukiwaniom w zakresie sztuki inscenizacji i asymilacji głównych europejskich / światowych nurtów estetycznych; wreszcie specyfice szwajcarskiego systemu organizacji i finansowania teatru. Podobnie jak przy poprzednich konferencjach, także teraz podejmiemy starania o zaproszenie jednego z dramatopisarzy szwajcarskich. Referaty wygłoszone podczas konferencji zostaną wydane we wspólnym tomie Vom Gipfel der Alpen… Dramat i teatr szwajcarski XX i XXI wieku, który ukaże się drukiem na początku 2017 roku. Podstawowym językiem konferencji będzie język niemiecki; w przypadku większej liczby zgłoszeń uczestników z Polski zorganizowany zostanie także panel w języku polskim. Zgłoszenia na konferencję zawierające imię i nazwisko uczestnika, afiliację uczelnianą oraz streszczenie planowanego wystąpienia o objętości max. 900 znaków prosimy przesyłać na adres mailowy dr Karoliny Sidowskiej (karolina.sidowska@uni.lodz.pl) do 15 marca 2016. Zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać również za pomocą formularza rejestracyjnego. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo kwalifikacji proponowanych wystąpień pod względem zgodności z tematami konferencji. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł / 100 euro i obejmuje noclegi oraz wyżywienie w czasie trwania konferencji. Niestety, nie będziemy mogli pokryć kosztów podróży uczestników konferencji. Oczekujemy na Państwa zgłoszenia. Prof. dr hab. Joanna Jabłkowska Prof. dr hab. Małgorzata Leyko Sekretarze konferencji: Dr Karolina Sidowska Dr Monika Wąsik

Data: 

9 czerwca 2016

Miejsce konferencji:

ul. Pomorska 171/173, Łódź

Cena:

400 zł

Zgłaszanie uczestnictwa biernego:

Wcześniejsza rejestracja uczestników: Nie

Zgłaszanie uczestnictwa czynnego:

15 marca 2016

Kontakt do organizatorów:

  • SPRAWY NAUKOWE - Karolina Sidowska, kontakt: karolina.sidowska@uni.lodz.pl
  • SPRAWY ORGANIZACYJNE - Monika Wąsik, kontakt: monika.wasik@uni.lodz.pl

Więcej informacji:

https://schweizkonferenz2016.wordpress.com

  • Pobierz PDF
  • Wyślij e-mailem
Skontaktuj się z nami

Kalendarz wydarzeń