VIII FORUM EUROPA-UKRAINA

Konferencja odbędzie się z udziałem władz rządowych - Ministrowie, samorządowych - Prezydenci, Burmistrzowie miast w Polsce oraz Ukrainy, w tym miasta partnerskie z Ukrainy i Gruzji, przedstawicieli nauki - Uniwersytet Łódzki i Poznański, Politechnika Lwowska oraz Uniwersytet we Lwowie.

Debaty Forum Europa-Ukraina 2015 skoncentrują się na kluczowych kwestiach modernizacji i rozwoju potencjału gospodarczego Ukrainy oraz wszechstronnego wykorzystania własnych zasobów naturalnych i możliwości ośrodków regionalnych, we współpracy z partnerami z Polski i państw-członków Unii Europejskiej. Przedmiotem raportów, dyskusji panelowych i prezentacji Forum będą procesy przystosowawcze w okresie stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską, bezpieczeństwo energetyczne i reformy gospodarcze. Rozpatrzone zostaną uwarunkowania budowy nowoczesnej samorządności terytorialnej i kształtowania odpowiedzialności społeczeństwa za sprawy państwa. Poruszone będą również kwestie bezpieczeństwa Ukrainy w układzie stosunków europejskich i globalnych.

Główne PUNKTY Programu

  • 3 dni debat i spotkań
  • PREZENTACJA RAPORTU GŁÓWNEGO: UKRAINA 2014.
  • PREZENTACJA 3 RAPORTÓW TEMATYCZNO-PROGRAMOWYCH.
  • SESJE PLENARNE: kluczowi decydenci będą rozmawiać o współpracy gospodarczej i politycznej Ukrainy i Unii Europejskiej w nowych uwarunkowaniach
  • 4 BLOKI PROGRAMOWE: Gospodarka i Regiony, Społeczeństwo i Polityka, Bezpieczeństwo Europy i Świata, Od Stowarzyszenia do Członkostwa
  • 20 PANELI DYSKUSYJNYCH poświęconych szerokiej gamie kwestii gospodarczych, społecznych i politycznych
  • 8 PREZENTACJI obwodów, wybranych sektorów gospodarki i innych
  • 2 KOLACJE: możliwość osobistego kontaktu z gośćmi Forum

400 uczestników z Ukrainy, UE, Rosji, krajów sąsiedzkich i USA, wśród nich przedstawiciele rządów, polityki, biznesu, samorządów, międzynarodowych organizacji i ośrodków analitycznych. Spotkania z kluczowymi postaciami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, ministrami spraw zagranicznych, ministrami gospodarki, parlamentarzystami, reprezentantami organizacji międzynarodowych, najważniejszych firm i ekspertami.

Współorganizatorem forum jest Miasto Łódź.

źródło: https://www.forum-ekonomiczne.pl/viii-forum-europa-ukraina/

 

Powiązane miejsca:

  • Pobierz PDF
  • Wyślij e-mailem
Skontaktuj się z nami

Kalendarz wydarzeń