Kongres Smart City

Klaster Smart IT oraz Klaster Green Cars organizują  cykl konferencji pt. “Kongres Smart City”. Na lata 2014 - 2015 zaplanowano cykl, który składa się z kilkunastu spotkań organizowanych w polskich miastach. 15 września 2015 Kongres Smart City odbędzie się w  Łodzi.

Smart City” to pionierska inicjatywa, która ma ułatwić funkcjonowanie ośrodków miejskich poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energii, transportu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych. Koncepcja inteligentnego miasta, jako jeden z kluczowych projektów Unii Europejskiej, idzie w parze z  realizacją pakietu klimatyczno-energetycznego narzuconego przez Komisje Europejską.  Zaangażowanie miast w budowę „Smart City”  pomoże, m.in. w realizacji celu, jakim jest redukcja emisji CO2 o 20% do 2020 roku oraz osiągnieciu niezależności energetycznej. Inteligentne miasta już istnieją i potwierdzają, że najlepszym kierunkiem rozwoju współczesnych aglomeracji jest właśnie idea „Smart City”. Jej realizacja umożliwia wzrost jakości życia przy zmniejszeniu jego kosztów.

 

Cele Kongresu:

- szerzenie informacji dotyczących najnowocześniejszych technologii związanych ze „Smart City”,
- promocja Partnerskiego Miasta, kształtująca jego prospołeczny i ultranowoczesny wizerunek jako miasta wydajnego i zrównoważonego w dziedzinie energii, transportu, informacji i technologii - komunikacyjnych oraz dbającego o środowisko naturalne,
- popularyzacja idei „Smart City” i jej znaczenia dla rozwoju miast,
- budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między władzami samorządowymi a przedsiębiorcami,
- zachęcenie do wspólnego udziału w programach unijnych w oparciu o strategię promocji miasta,
- przygotowanie miast do transformacji przy pomocy pozyskanych środków unijnych.

Podczas Kongresu będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania: jak przełożyć teorię „Smart City” na konkretne rozwiązania, jak budować potencjał gospodarczy i podnosić jakość życia mieszkańców przez zintegrowane działania, nie naruszając jednocześnie środowiska naturalnego, a przede wszystkim jak wybrać odpowiednie źródło finansowania oraz przygotować wniosek o dotację z UE.

W ramach Kongresu poruszone zostaną tematy wyszczególnione w punktach poniżej:

- Smart City – nowoczesne technologie na przykładzie pionierskiego i nowoczesnego miasta przyszłości,
- Zielona Energetyka - innowacyjne rozwiązania w sektorze energetyki odnawialnej (energia pozyskiwana z wiatru, wody, słońca oraz biogazu),                                                                                                 - Zielony Transport – zrównoważony transport, mający na celu dbanie o środowisko naturalne. Prezentacje nowych technologii, osiągnięć naukowych, dzięki którym możemy poprawić niezależność energetyczną i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych                                                                                                                                                                                                            - Infrastruktura ekologiczna – wizje zrównoważonego rozwoju oraz sprawnego zarządzania przestrzenią publiczną, mające na względzie wartości usług ekosystemowych i ochronę kapitału naturalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                               - Technologie informatyczne – inteligentne systemy kształtujące otaczającą nas rzeczywistość-od ruchu drogowego przez energię elektryczną po sposób  uprawy, przetwarzania i dystrybucji żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Usługi mobilne – inteligentne sieci i aplikacje optymalizujące zarządzanie                                                                                                                                                                                                      - Dotacje  unijne i finansowanie projektów - umiejętne korzystanie ze wsparcia z funduszy unijnych

 

 

 

Powiązane miejsca:

  • Pobierz PDF
  • Wyślij e-mailem
Skontaktuj się z nami

Kalendarz wydarzeń