II edycja Konferencji „Chłoniaki – post Lugano”

Zapraszamy Państwa na II edycję Konferencji „Chłoniaki – post Lugano”. Ze względu na to, że International Conference on Malignant Lymphoma odbywa się co dwa lata, tegoroczna edycja Konferencji „Chłoniaki 2014 – post Lugano” przyjmie kształt wykładów poglądowo-edukacyjnych w zakresie aktualizacji zaleceń postępowania w diagnostyce i terapii chłoniaków, z uwzględnieniem najnowszych światowych doniesień naukowych.

Program:

10.00–10.10 Otwarcie konferencjidr Ewa Kalinka-Warzocha (Regionalny Ośrodek Onkologiczny, Łódź)
10.10–10.35 Czym chłoniaki o cechach pośrednich pomiędzy chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL) i chłoniakiem Burkitta różnią się od chłoniaka Burkitta? Diagnostyka i leczenie prof. dr. hab. n. med. Jan Walewski (COI, Warszawa)
10.35–11.00 Pierwotne chłoniaki ośrodkowego układu nerwowego (OUN) prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda (IHiT, Warszawa)
11.00–11.30 Wtórne zajęcia OUN w przebiegu DLBCL prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (IHiT, Warszawa)
11.30–11.40 Dyskusja
11:40–12:00 Przerwa kawowa
12.00–12.20 Brak całkowitej remisji metabolicznej po 2 cyklach leczenia chłoniaka Hodgkina – co dalej? prof. dr. hab. n. med. Tomasz Wróbel (UM, Wrocław)
12.20–12.50 Leczenie wspomagające w chłoniakach dr hab. n. med. Anna Czyż (UM, Poznań)
12.50–13.15 Dlaczego leczenie inhibitorami szlaku BCR ma przyszłość? prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński (IHiT, Warszawa)
13.15–13.40 Allotransplantacje w chłoniakach: wskazania i wyniki leczenia prof. hab. n. med. Sebastian Giebel (COI, Gliwice)
13.40–14.05 Optymalny schemat leczenia I linii w chłoniakach indolentnych 2014 prof. dr hab. n. med. Iwona Hus (Um, Lublin)
14:05–14:45 Lunch
14.45–15.10 PD1 i PDL1 w chłoniakach prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński (UM, Lublin)
15.10–15.35 Miejsce lenalidomidu w leczeniu chłoniaków nieziarniczych dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
15.35–16.00 Jak leczyć nawroty przewlekłej białaczki limfocytowej? prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak (UM, Łódź)
16.00–16.20 Jan Kowalski z rozpoznaniem B-CLL prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski (UM, Poznań)
16.20–16.40 Wykład sponsorowany firmy Roche GazyvaRo - nowa szansa terapii chorych na CLL
prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec (UM, Wrocław)
16.40–16.50 Zakończenie
 

Powiązane miejsca:

  • Pobierz PDF
  • Wyślij e-mailem
Skontaktuj się z nami

Kalendarz wydarzeń